توضیحات و ویژگی ها

 

PS3-20

مواد : پلی پروپیلن و پلی اتیلن

قابلیت چاپ : آرم – نام و شماره سریال به روش لیزر

ابعاد پلاک : ۴۷*۱۵ میلیمتر

تنوع رنگ : سبز- سفید- زرد- آبی- قرمز( سایر رنگ ها بنا به سفارش

قابل تولید است.)

کاربرد : انواع جعبه – کترینگ – موزه ها …….