توضیحات و ویژگی ها

PS6
مواد :
نری : فولاد آبکاری شده باروکش ABS
مادگی : آلومینیوم باروکش ABS و قفل دوپا فنری
قابلیت چاپ : آرم – نام و شماره سریال به روش لیزر
تنوع رنگ : سفید – زرد – ( سایر رنگ ها بنا به سفارش مشتری
قابل تولید است.)