توضیحات و ویژگی ها

PS8
مواد : بدنه و درپوش زاماک درجه یک

سیم قفل : دو عدد ساچمه یک عدد فنر

مسیر عبور سیم : مورب واتصال سیم به بدنه با پرچ درونی

سیم : فولاد ضدزنگ به قطر ۱/۵ میلیمتر

طول سیم : طیق درخواست مصرف کننده

ابعاد پلاک : ۲۱*۲۹ میلیمتر

رنگ : کوره ای الکترواستاتیک – تولید در رنگ های مختلف

قابلیت چاپ : آرم – نام و شماره سریال به روش لیزر                                             

کاربرد : انواع تانکر – بونکر -کانتینر – شیر تخلیه – بشکه– کنتور ها و غیره